Lọc bụi được gắn trên đỉnh mỗi Silo (đi kèm với các phụ kiến khác như van an toàn, báo mức đầy, …). Chế độ làm sạch các ống lọc bằng khí nén được thiết kế điều khiển đồng bộ với hệ thống báo mức Silo mang lại giải pháp hoàn chỉnh cho các Silo.

Lọc bụi được gắn trên đỉnh mỗi Silo (đi kèm với các phụ kiến khác như van an toàn, báo mức đầy, …). Chế độ làm sạch các ống lọc bằng khí nén được thiết kế điều khiển đồng bộ với hệ thống báo mức Silo mang lại giải pháp hoàn chỉnh cho các Silo.

Thông số lọc bụi bao gồm:

– Đường kính: Ø780mm

– Năng suất: 24 m3/h

– Giũ bụi bằng đầm rung 500w (380v / 50Hz)